Tot volgende week! Richtlijnen omtrent reizen naar risicogebieden.

4 weken geleden geplaatst door vdl

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Volgende week begint na een welverdiende vakantie het nieuwe schooljaar. Wij hopen onze leerlingen volgende week in goede gezondheid terug te zien!

Vorig schooljaar was alles een beetje anders. Ook de vakanties. Wij wijzen u graag op de richtlijnen van de overheid en het meest actuele reisadvies omtrent reizen naar risicogebieden.

Het is aan iedereen afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ (informatie: Nederlandwereldwijd.nl) Voor ‘rode landen’ geldt altijd een negatief reisadvies. Wij gaan ervan uit dat u de risicogebieden in principe heeft gemeden. Mocht u toch afgereisd zijn naar een risicogebied dan gaan we er vanuit dat u de richtlijnen van de overheid en de adviezen van de RIVM opvolgt.

Een paar belangrijk punt uit de richtlijnen van de overheid is dat ouders en leerlingen na een vakantie in een oranje of rood land pas op school of het schoolplein mogen komen nadat u en uw kind in quarantaine zijn geweest.

Let op!

– In quarantaine gaan na terugkomst uit oranje of rode landen is géén geldige reden voor verzuim. Zorgt u er dus voor dat u op tijd terug bent!

– Mocht uw kind verzuimen, omdat hij of zij in quarantaine moet blijven, dan zal de school leerplicht moeten inschakelen;

– School is in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden.

Geniet van de laatste vakantieweek!

Met vriendelijke groet, mede namens de afdelingsleiders,

Gert-Jan Kloos, rector

Edith Stein College


  Geen categorie