23VT is een versnellersklas die het programma van de 2de  en de 3de klas in één schooljaar doorwerkt. De eerste helft van het schooljaar wordt besteed aan het 2de leerjaar. De tweede helft van het jaar wordt besteed aan het 3e leerjaar. Dit kan overigens per vak verschillen. De cijfers worden gegeven op vwo- en havoniveau. Na dit jaar kunnen de leerlingen geplaatst worden in 4 mavo, 4 havo of 4 vwo. Deze klas is speciaal opgericht voor ex-ISK-leerlingen.