Aanmelding leerlingen 2019-2020

Hieronder staat de aanmeldingsprocedure voor het eerste leerjaar.
Voor de overige leerjaren geldt dat aangemelde leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden. Aan het einde van het schooljaar, na de laatste rapportvergaderingen (juli 2018), krijgen leerlingen en ouders bericht of er plaats is.

Aanmelding eerste leerjaar

Voor het schooljaar 2019-2020 heeft het Edith Stein College 160 plaatsen in het eerste leerjaar. Leerlingen met een vwo-advies, een havo/vwo-advies, een havo- advies, een mavo/havo- advies of een mavo-advies (vmbo-tl) komen in aanmerking voor een plaats in een brugklas van het Edith Stein.

In onze tweejarige onderbouw vinden we de volgende vaardigheden erg belangrijk:

 • Zelfstandig kunnen werken, maar ook goed samen kunnen werken
 • Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leerproces en dat van de groep
 • Kunnen plannen
 • Belangstelling voor theoretisch onderwijs hebben

Plaatsing

 • Het Edith Stein College heeft verschillende typen brugklassen. Voor plaatsing in een van deze brugklassen gaan wij uit van het advies van de basisschool.
 • Leerlingen die afkomstig zijn uit onze eigen ISK-afdeling worden automatisch in de brugklas geplaatst.
 • Leerlingen die een m-h-v-advies hebben en ook extra ondersteuning bij de Nederlandse taal nodig hebben kunnen een plek krijgen in de Brugklas AndersTaligen (BAT).
 • Leerlingen die nog een jaar uitstel van de keuze tussen mavo (vmbo-tl) en vmbo-KB nodig hebben en heel erg gemotiveerd zijn, kunnen in overleg met de basisschool in aanmerking komen voor plaatsing in de mavo-kansklas op het Diamant College. Het Edith Stein heeft geen plek voor leerlingen met een KB-advies.
 • Bij plaatsing hebben broers en zussen van leerlingen van het Edith Stein College voorrang.
 • Bij over-aanmelding vindt er een loting plaats conform de afspraak van BOVO-Haaglanden.

Aantal plaatsen per advies

De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2019-2020, moet door ouders gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling. Zie hiervoor de pagina”loting brugklassen 2019-2020“, vanaf 22 maart 2019.

Definitieve plaatsing

De toelatingscommissie, die bestaat uit de afdelingsleiding van de brugklas, de zorgcoördinator en de rector, besluit over definitieve plaatsing.

Aanmeldingsprocedure

Aanmelding en inschrijving zijn geregeld volgens de afspraken die gemaakt zijn in het BOVO Haaglanden overleg. De aanmeldingsprocedure start op 9 februari 2019 en sluit op 22 februari 2019.

Vanaf 16 januari 2019 (de eerste Open Dag) kan een afspraak gemaakt worden voor een aanmeldingsgesprek op zaterdag 9 februari (tussen 11.00 en 14.00 uur), woensdagmiddag/-avond 13 en 20 februari (tussen 14.00 uur tot 18.00 uur), waarbij de ouders en de leerling aanwezig zijn.

Het aanmelden gaat in twee stappen: het invullen van een aanmeldformulier en een aanmeldingsgesprek.

Voorafgaand aan dat intakegesprek kunnen ouders via de website het digitale aanmeldformulier, dat vanaf 16 januari 2019 op de website staat, invullen en verzenden. Dit invullen kan ook op school, voorafgaand aan het intakegesprek, plaatsvinden. Bij het aanmeldingsgesprek moeten worden ingeleverd:

 • Het BOVO-formulier met het advies van de basisschool
 • De voorkeurslijst van middelbare scholen
 • Een kopie van het ID van de leerling