Aanmelding leerlingen Edith Stein College 2020-2021

Hieronder staat de aanmeldingsprocedure voor het eerste leerjaar.

Voor de overige leerjaren, 2 t/m 6, geldt dat aangemelde leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden. Aan het einde van het schooljaar, na de laatste rapportvergaderingen (juli 2021), krijgen leerlingen en ouders bericht of er plaats is.

Aanmelding eerste leerjaar
Voor het schooljaar 2020-2021 heeft het Edith Stein College 167 plaatsen in het eerste leerjaar. Leerlingen met een vwo-advies, een havo/vwo-advies, een havo- advies, een mavo/havo- advies of een mavo-advies (vmbo-tl) komen in aanmerking voor een plaats in een brugklas van het Edith Stein.

In onze tweejarige onderbouw vinden we de volgende vaardigheden erg belangrijk:

 • Zelfstandig kunnen werken, maar ook goed samen kunnen werken
 • Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leerproces en dat van de groep
 • Kunnen plannen
 • Belangstelling voor theoretisch onderwijs hebben

Plaatsing

 • Het Edith Stein College heeft verschillende typen brugklassen. Voor plaatsing in een van deze brugklassen gaan wij uit van het advies van de basisschool.
 • Leerlingen die afkomstig zijn uit onze eigen ISK-afdeling worden automatisch in de brugklas geplaatst.
 • Bij plaatsing hebben broers en zussen van leerlingen van het Edith Stein College voorrang.
 • Bij over-aanmelding vindt er een loting plaats conform de afspraak van BOVO-Haaglanden.

Aanmeldingsprocedure
Aanmelding en inschrijving zijn geregeld volgens de afspraken die gemaakt zijn in het BOVO-Haaglanden overleg. De aanmeldingsprocedure start op 1 februari 2020 en sluit op 12 februari 2020.

Het aanmelden gaat in twee stappen: het invullen van een aanmeldformulier tijdens kennismakingsgesprek en het invullen van de voorkeurslijst van middelbare scholen door de administratie.

Op de inschrijfdagen tijdens een kennismakingsgesprek met een docent zal er gezamenlijk een aanmeldformulier ingevuld worden. Hierin wordt er gevraagd naar NAW-gegevens, kopie ID-bewijs, geboortedatum, geslacht en persoonsgebonden nummer. Tevens is er de mogelijkheid om belangstelling voor VTO-klas of sportklas kenbaar te maken. Daarnaast wordt er genoteerd of er reeds een broer en/of zus op het Edith Stein College als leerling actief is.

Open dagen schooljaar 2019/2020:

 • Woensdag 15 januari 2020 van 14 tot 18 uur.
 • Zaterdag 25 januari 2020 van 11 tot 14 uur.

Inschrijfdagen schooljaar 2019/2020:

 • Woensdag 5 februari 2020 van 14 tot 18 uur.
 • Zaterdag 1 februari 2020 van 9 tot 13 uur.
 • Woensdag 12 februari 2020 van 14 tot 18 uur.

Mochten bovengenoemde inschrijfmomenten niet uitkomen, kan na er 12 februari contact met school worden opgenomen worden voor een persoonlijke afspraak.

Bij het aanmeldingsgesprek moeten worden ingeleverd:

 • Het BOVO-formulier met het advies van de basisschool
 • De voorkeurslijst van middelbare scholen
 • Een kopie van het ID van de leerling

Aantal plaatsen per advies

·  Mavo 25
·  Mavo/Havo 25
·   Havo 29
·   Havo/Vwo 52
·    Vwo 26
·    Isk 10

De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2020-2021, moet door ouders gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Definitieve plaatsing
De toelatingscommissie, die bestaat uit de afdelingsleider van de brugklas, de zorgcoördinator en de rector, besluit over definitieve plaatsing.