De mobiel is alleen in de les toegestaan als de docent minimaal een dag van te voren dit, via Magister, als huiswerk heeft aangegeven. Anders is de mobiel thuis of in de kluis.

Wanneer de mobiel toch door de docent wordt waargenomen treedt het volgende in werking.

  • De leerling legt de mobiel op het bureau van de docent. Eind van de les krijgt de leerling deze terug.
  • De docent administreert lesnotitie magister met de korte tekst ‘Mobiel”
  • Weigert de leerling de mobiel op het bureau van de docent te leggen is het gevolg voor de leerling UU.
  • Mentoren gaan op dezelfde manier om met de magisternotities als met huiswerk of boeken vergeten.
  • Indien de afdelingsleider of coördinator het bezit/gebruik van de mobiele telefoon door een leerling in de klas waarneemt, kan deze besluiten om het leslokaal binnen te gaan en de telefoon in te nemen tot het einde van de lesdag.
  • Op de leerpleinen of in de gangen zijn mobiele telefoons niet toegestaan. Buiten de afdelingen, voorbij de klapdeuren (schoolplein, kantine of aula) mogen leerlingen de mobiele telefoons wel gebruiken.