De regels

 

Hieronder staat een aantal regels die door “de school” gemaakt zijn, zie ze als de spelregels bij een sport: het werkt prettiger en het is eerlijker als we ons aan deze regels houden. Maar als je merkt dat een regel “niet werkt” of “niet logisch is”, praat daar dan eens over met je mentor of met de leerlingenraad, misschien blijkt dat we dan wel een aantal regels kunnen bijstellen.  De regels zijn er niet omdat we het zo fijn vinden dat er regels zijn, maar omdat we dan met veel mensen op een prettige manier goed kunnen samenwerken en zo tot de beste resultaten kunnen komen.

Algemeen:

 1. De les: Je bent altijd in de les volgens het rooster tenzij je een goede geldige reden hebt om daar niet te zijn. Je bent op tijd. Je hebt altijd de juiste spullen bij je en je huiswerk is gemaakt/geleerd. Je hebt je schoolpasje altijd bij je. Op de website staat het uitgebreide absentieprotocol. Elke dag ben je in de onderbouw tot 16.30 uur en in de bovenbouw tot 17.30 uur beschikbaar voor lessen of andere activiteiten op school (zie regels “aanwezigheid en absentie” en “te laat”).
 2. Pet gaat af zodra je de klas binnen gaat of anderszins een onderwijsactiviteit start. Een capuchon heb je nooit op, dan ben je beter herkenbaar voor iedereen.
 3. De mobiel is alleen in de les toegestaan als de docent dit minimaal een dag van tevoren via Magister als huiswerk heeft opgegeven. Anders is de afspraak: Thuis of in de kluis. Ook op de leerpleinen of in de gangen zijn mobiele telefoons niet toegestaan. Buiten de afdelingen (schoolplein, kantine of aula) mag je wel je mobiele telefoon gebruiken.
 4. Locker: Is bedoeld om je schoolspullen in te leggen, zodat je er niet de hele dag mee hoeft rond te lopen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal. Aan het einde van de schooldag neem je het grootste deel weer mee naar huis. De schoolleiding kan een locker openmaken en controleren als daar aanleiding voor is. Ben je je sleutel vergeten? De conciërges kunnen je locker openmaken.
 5. UU: Als je gedrag tijdens de les erg storend is kun je daarvoor UU krijgen. Een UU wordt gegeven als de leerling:
  1. Fysiek of verbaal geweld gebruikt.
  2. Spullen vernielt
  3. Buitensporig gedrag vertoont. (De les is zodanig verstoord dat het voor de docent onmogelijk wordt om de les te vervolgen (waarschuwingen en een andere straf hebben niet geholpen).Als je UU krijgt ga je daarmee rechtstreeks naar meneer van der Laan. Diezelfde dag werk je aan een oplossing met je docent. In het uiterste geval wordt de afdelingsleider hierbij ingeschakeld. Bij elke UU zal contact met je ouders worden opgenomen. Bij meerdere keren UU kun je geschorst worden. Herhaaldelijke schorsingen kunnen leiden tot verwijdering van school.
 6. Devices zoals iPads, laptops en mobiele telefoons worden alleen gebruikt voor schooldoeleinden. Je mag geen gewelddadige, racistische en pornografische sites bezoeken of illegale software of hackprogramma’s downloaden. Een docent mag altijd meekijken met de sites die je bezoekt. De site is ook altijd leesbaar voor de docent. Geluid alleen m.b.v. een koptelefoon. Geef je wachtwoord nooit aan anderen. Meld je na gebruik van een schooldevice altijd af. Geen foto of filmopnamen maken of op de computer plaatsen zonder toestemming van de persoon op de film/foto.
 7. Kantine: Dit is jullie eigen huiskamer, waar je met alle andere leerlingen samen verantwoordelijk voor bent. Je ruimt je eigen rommel op in de daarvoor bestemde prullenbakken. Je kijkt om je heen of je wat ziet liggen. Als een docent je vraagt iets van de grond te rapen dat toevallig niet van jou is doe je dat gewoon. Zitten doe je op stoelen en banken, niet op tafels. De kantine is open van 7.30 tot 15.00 uur.
 8. ISK- en 1e en 2e klas leerlingen gaan onder schooltijd niet van het schoolterrein af, ook niet tijdens de pauze. Leerlingen van andere scholen mogen niet op het schoolterrein komen. Vraag ze dus niet om langs te komen, ook niet bij “het hek”.

Gebouwregels:

 1. Je bent alleen op de afdeling waar je op dat moment hoort te zijn.
 2. Eten en drinken doe je alleen in de kantine, aula of buiten.
 3. In de grote pauze ben je niet op de afdeling. Je bent dan buiten, in de kantine of de aula.
 4. Kauwgom: nooit in de gebouwen. KAUWGOM NA GEBRUIK IN DE PRULLENBAK!!!
 5. Er wordt rondom en in het gebouw niet gerookt.
 6. De trappen zijn alleen om op te lopen. Tijdens de lessen verblijf je buiten de gangen. Je maak gebruik van de centrale trap; de andere trappen mogen niet door leerlingen gebruikt worden behalve in geval van ontruiming.
 7. Leerpleinen: Daar ben je welkom om rustig te werken. Je houdt je altijd aan de daar geldende regels.
 8. Criminaliteit: Wapens, drugs, alcohol, vandalisme (zoals het bekladden of vernielen van schooleigendommen) en vechten op school of in de directe schoolomgeving kunnen leiden tot schorsing en/of verwijdering van school. In situaties waar hier sprake van is, is de school verplicht aangifte te doen bij de politie, ook in geval van diefstal en bedreiging. Bij ernstige vormen van racisme of discriminatie kan de school de politie inschakelen.
 9. Je loopt rustig door de gangen en op de trap (dus niet rennen).

Schoolplein en omgeving

 1. Wees beleefd tegen de buurtbewoners.
 2. Je fiets aan de juiste kant van het Louis Couperusplein
 3. Je fietst niet of rijdt niet met je scooter op de stoepen. Je rijdt stapvoets op het schoolplein.
 4. Je loopt / fietst niet door de planten en plantsoenen.
 5. Bij het buiten pauzeren, hang je niet in de portieken en zijstraatjes rondom het schoolgebouw.

Gymzaal:

 1. Brugklas en 2e klas schoolkleding verplicht. Ben je het kwijt dan kost het € 7.50 om een nieuw t-shirt of broek te kopen.
  (lange kleding mag eronder: legging en/of t-shirt lange mouwen)
 2. Douchen is verplicht voor brugklas en 2e klas.
 3. Binnen draag je sportschoenen zonder zwarte zolen.
 4. Hogere klassen: mogen eigen sportkleding dragen.(dus geen naveltruitje, spijkerbroek, trui, vest etc.)
 5. Waardevolle spullen blijven in de kleedkamer of in je locker.
  (Kleedkamers gaan op slot)
 6. Hoofddoeken mogen niet los gedragen worden, maar in het t-shirt of sporthoofddoek. Haren moeten vast zitten.
 7. Sieraden moeten af tijdens de les.
 8. Geen kauwgom.
 9. Niet eten en drinken in de gymzaal/gang/kleedkamers.
 10. In de pauzes is het niet toegestaan om in de kleedkamers/wc/gang te blijven hangen. Pauze moet worden gehouden in de kantine, aula of buiten.
 11. Kan je niet mee sporten neem je een briefje mee van huis met handtekening. Je meld je bij de docent LO die beslist of je een andere taak krijgt in de les of dat je op het leerplein gaat werken.
 12. De kleedkamer laat je schoon achter, zo niet word je aangemeld bij de conciërge en mag je gaan schoonmaken.

Regels iPad

 1. Je gebruikt je iPad alleen als de docent dit zegt.
 2. Je zorgt ervoor dat je iPad elke dag goed opgeladen is.
 3. Je iPad wordt alleen gebruikt voor schoolwerk.
 4. Je maakt geen foto’s of video’s.
 5. Het geluid van je iPad staat uit (neem altijd oordopjes mee!), ook in de aula en de gangen.

Houd je je niet aan de iPad regels?

 1. De iPad wordt door de docent ingenomen.
 2. Je krijgt hem aan het eind van de les terug.
 3. Overtredingen worden in magister geschreven!

 

Computers, iPads en laptops

kun je gebruiken voor schooldoeleinden. Je mag geen gewelddadige, racistische of pornografische sites bezoeken. Je mag geen illegale software of hackprogramma’s downloaden. Een docent mag altijd meekijken met de sites die je bezoekt. Houd er rekening mee dat een docent ook op zijn of haar computerscherm kan zien wat jij op je scherm ziet. Geluid alleen m.b.v. een koptelefoon. Geef je wachtwoord nooit aan anderen. Meld je na gebruik altijd af. Geen foto of filmopnamen maken of op de computer plaatsen zonder toestemming van de persoon op de film/foto.

Kantine en Aula:

Dit is jullie eigen huiskamer, waar je met alle andere leerlingen samen verantwoordelijk voor bent. Je ruimt je eigen rommel op in de daarvoor bestemde prullenbakken. Je kijkt om je heen of je wat ziet liggen. Als een docent je vraagt iets van de grond te rapen dat toevallig niet van jou is doe je dat gewoon. Zitten doe je op stoelen en banken, niet op tafels of trappen. De Aula is open van 7.30 tot 15.00 uur. De kantine tot 16.30 uur.

Gebouwregels
We hebben een prachtig nieuw gebouw in gebruik genomen. Daar horen ook nieuwe afspraken bij. We hebben ze als volgt vastgelegd:

De pauzes gebruiken voor toiletbezoek.​

Dit doen we wel: Dit doen we niet:
In de kantine, in de aula en buiten op het terrein eten en drinken. Roken! Nergens in het gebouw of op het terrein.
Altijd je eigen rommel in de prullenbak gooien of meenemen. Eten of drinken op de afdelingen (de gangen, het leerplein en de lokalen)
Soms ook wat opruimen dat iemand anders heeft achtergelaten. Onder lestijd je telefoon gebruiken zonder vooraf toestemming van de docent.
Rustig zijn op de afdeling. Rondhangen op het Louis Couperusplein.
Op het leerplein werken. Ook tijdens de pauzes. In stilte! Op de trappen zitten (m.u.v. de hoge trapdelen in de kantine)
Onder lestijd in het lokaal zijn. Op tijd! Na 16.15 uur nog in de school zijn als je geen les meer hebt.
Op de daarvoor bedoelde hoge trapdelen van de kantine zitten, maar zo dat anderen er wel door kunnen. Kauwgum!!! Niet eten, niet meenemen, niet achterlaten, nergens!
De pauzes gebruiken voor toiletbezoek. Het gebouw of het meubilair beschadigen.
Trots en zuinig zijn op ons gebouw.

En dan zijn er nog een paar zaken waar beslist geen plek voor is in het Edith Stein College:

Pesten:

Het Edith Stein College is er trots op dat het zo’n geweldige sfeer heeft dank zij het feit dat we blij zijn met al die verschillende mensen. In de klas, in de pauzes, op social media zoals Facebook en Whatsapp gedraag je je altijd behoorlijk. Zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Geen geroddel, geen scheldpartijen, geen bedreigingen. Lees het pestprotocol op onze website.

Criminaliteit:

Wapens, drugs, alcohol, vandalisme, (zoals het bekladden of vernielen van schooleigendommen) diefstal en vechten op school of in de directe schoolomgeving zullen in vrijwel alle gevallen leiden tot schorsing en/of verwijdering van school. In situaties waarin sprake is van strafbaar gedrag, is de school verplicht aangifte te doen bij de politie. Dus ook in geval van diefstal en bedreiging. Ook bij ernstige vormen van racisme of discriminatie kan de school de politie inschakelen.

 

En tot slot … heel belangrijk!!!

Veiligheid:

Het Edith Stein College is voor iedereen een prettige veilige werkomgeving. Als je iets doet waardoor een andere leerling of een medewerker zich onprettig of onveilig voelt, als je de veiligheid van mensen in school in gevaar brengt, volgen de strengst denkbare maatregelen. Bovendien zullen we bekijken of Edith Stein nog wel de goede school voor jou is.