video-opnamen voor trainingsdoeleinden

Lucas Onderwijs en het Edith Stein college stellen veel belang in een goede kwaliteit van het onderwijs en de vaardigheden van de leerkrachten/docenten. Hiervoor maken we gebruik van verschillende instrumenten. Zo kunnen er in het kader van professionalisering of een opleidingstraject opnames worden gemaakt in de klas door een bevoegde coach/begeleider. Deze opnames zijn uitsluitend bestemd voor coachings en-/of trainingsdoeleinden.  Op de beelden staat het handelen van de docent/leerkracht centraal maar zullen ook kinderen te zien zijn. Deze opnames worden uitsluitend gebruikt voor de professionalisering van de individuele leerkracht/docent, incidenteel wordt een fragment uit een opname in groepsverband vertoond tijdens trainingssessies.  De opnames worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn. Ze worden niet gedupliceerd en nooit online gezet. De filmopname wordt nooit langer bewaard dan nodig is. Dit betekent in de praktijk dat een filmopname na uiterlijk zes maanden gewist wordt. Daarna is de filmopname dus ook voor niemand meer toegankelijk. De filmopnames wordt beveiligd door middel van passende technische als organisatorische maatregelen.