Schoolfotograaf

Datum: 11/09/2019

Houd je mail in de gaten voor het rooster. Er worden portret-, klassen- en examenfoto’s gemaakt.