HMXL: in 6 jaar een mavo- én een havodiploma!

Sinds schooljaar 2013-2014 hebben we op het Edith Stein College een nieuwe route: de HMXL-route.

Na de brugklas kan een leerling geplaatst worden in 2HMXL. Ook vanuit een tweede klas of derde klas (M, XL of H) kan een leerling nog geplaatst worden in een HMXL klas. Er is voor deze klassen geen aparte norm. Het aantal plaatsen is beperkt. Een leerling die de HMXL route volgt kan niet tussentijds overstappen naar de havo. Pas na het behalen van het mavodiploma gaat de leerling naar 4 havo om dan in 2 jaar tijd ook een havodiploma te halen.

Voor wie?

De HMXL-route is bedoeld voor leerlingen die graag een havodiploma willen halen en dat ook best kunnen, maar beter af zijn met een jaar extra.

Dat zijn leerlingen die:

 • vanuit de brugklas net niet bevorderd konden worden naar 2 havo;
 • in de brugklas behoorden tot de betere, hardwerkende, goed gemotiveerde mavoleerlingen;
 • vanuit 2 mavo, leerlingen die op het gebied van leren een grote groei laten zien;
 • vanuit 2 havo, leerlingen die niet bevorderd konden worden naar 3 havo, en waarvan de docenten geadviseerd hebben om via 3- en 4 HMXL toch een havodiploma te gaan halen;
 • vanuit 3 mavo, leerlingen die op het gebied van leren wat later opbloeien, voorwaarde is wel dat deze leerlingen aan de eisen voor het vakkenpakket voldoen;
 • vanuit 3 havo, leerlingen die niet bevorderd konden worden naar 4 havo, en waarvan de docenten geadviseerd hebben om via 4 HMXL toch een havodiploma te gaan halen.Voor het geven van een goed advies kijken de docenten naar:In het algemeen geldt voor deze leerlingen dat zij bereid zijn om zich extra in te zetten om het maximale uit zichzelf te halen. Deze leerlingen laten aan hun mentor (in ieder geval voor het tweede rapport) weten dat zij volgend schooljaar graag geplaatst zouden worden in een HMXL-klas. De mentor zal die leerling dan helpen met de sollicitatiebrief die de leerlingen elk jaar opnieuw moeten schrijven om hun plaatsing in de HMXL-klas motiveren. Daarnaast is belangrijk is dat ze, naast HMXL waardige cijfers, ook van de docenten een positief advies krijgen m.b.t. de HMXL-route.

Voor het geven van een goed advies kijken de docenten naar:

 • rapportcijfers;
 • schaduwgegevens van gedrag, inzet en huiswerk op het rapport;
 • cito-scores;
 • werkhouding;
 • absenties;

Hoeveel jaar?

Leerlingen die de HMXL-route gaan volgen, halen eerst een mavo- diploma (in 4 jaar) en daarna gaan zij nog 2 jaar verder (in 4 & 5 havo) om ook een havodiploma te halen. Door de goede voorbereidingen in de lessen van het HMXL programma zijn zij zeer kansrijk om ook een havo- diploma te halen. Dus in 6 jaar een mavo- én een havodiploma!

Hoe zien die goede voorbereidingen eruit?

In 2HMXL zal een deel van de lessen besteed worden aan havo-stof. Bijvoorbeeld bij wiskunde krijgen de leerlingen een MH-boek (MH = mavo & havo). Bij elk hoofdstuk van dit boek zit een extra stukje havo-stof dat in deze klas behandeld wordt.

Ook in 3- en in 4HMXL zal een deel van de lessen besteed worden aan havo-stof. De leerlingen krijgen in deze klassen voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde zelfs extra lesuren. Deze lesuren worden gebruikt om de leerlingen stof bij te brengen die reguliere mavo leerlingen niet krijgen maar 3 havo leerlingen wel. Ook bij alle andere vakken zullen de docenten zorgen voor extra stof die de aansluiting op de havo vergemakkelijkt.

Naast de stof binnen de vakken geven we extra aandacht aan de vaardigheden die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn op de havo, zoals o.a. plannen, het nemen van eigen initiatief en zelfstandig werken. Hiervoor zijn de afgelopen jaren speciale lessen ontwikkeld.

Eisen aan de pakketkeuze:

Alle leerlingen van 2HMXL kiezen in de tweede helft van het schooljaar een pakket met 7 vakken waarin zij examen zullen doen. Daarbij kiezen ze dus een extra vak omdat er op de havo ook in 7 vakken examen gedaan wordt (de reguliere mavo- leerlingen doen examen in 6 vakken). Het gekozen pakket moet ook goed aansluiten op de profielen van de havo. Hierdoor is de keuze van de leerlingen voor bepaalde vakken soms minder uitgebreid. Daarnaast is wiskunde verplicht, alle HMXL leerlingen doen dus examen in wiskunde.

Voor het kiezen van de juiste vakken en vervolgopleiding hebben we het LOB-programma (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding). Dit start in de 2e klas zal bestaan uit een goede voorbereiding op zowel de keuze voor MBO (na de mavo) als HBO (na de havo).

Materiaal

De leerlingen bestellen voor 2-, 3- en 4HMXL de normale mavo boekenlijsten, al het extra materiaal dat nodig is om havo- stof te verwerken wordt door de school aangeschaft.

Cijfers

Leerlingen krijgen in 2-, 3- en in 4HMXL voor alle vakken cijfers voor de havo-stof die ze doen. Deze komen ook in Magister te staan, in de zogenaamde “plus periode”. Dit cijfer telt niet mee voor de overgang op de mavo. Wel vertelt het iets over de voortgang van de leerling met de havo-stof. Voor de overgang naar havo wordt van de leerlingen verwacht dat ze minimaal een 7 hebben op hun mavo diploma voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Door de extra lessen voor die vakken is dit ook makkelijker dan voor andere mavo leerlingen. Daarnaast moeten de docenten een positief advies geven voor de overstap.