Aan het Edith Stein College zijn Internationale Schakelklassen (ISK) verbonden. Dit zijn speciale klassen voor leerlingen van 12 tot 17 jaar, die nog maar heel kort in Nederland zijn en het Nederlands niet of nauwelijks beheersen.

In de ISK wordt een intensieve cursus Nederlands gegeven, zodat deze leerlingen na één of twee jaar kunnen doorstromen naar de mavo of havo, het vwo of mbo.

In de ISK voor beginners worden leerlingen geplaatst die net uit het buitenland komen en dus nog geen Nederlands kunnen spreken of schrijven.

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool kunnen zich ook aanmelden. De basisschool dient toetsresultaten te overleggen, zodat zo zuiver mogelijk kan worden bepaald of een leerling op het Edith Stein de overstap kan maken naar mavo, havo of vwo. Voor de zomervakantie wordt samen met het Diamant College gekeken op welke van de twee scholen een leerling het beste tot zijn recht komt. Pas dan vindt de inschrijving plaats.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot mevrouw Vervoorn via e.vervoorn@esloo.nl