Leerlingenraad

De leerlingenraad is een actieve groep leerlingen die zich bezighoudt met allerlei zaken op school.

Eens in de twee weken wordt er vergaderd en besproken wat er op school speelt, wat er beter kan, wat echt moet veranderen en waar de leerlingenraad zich voor in kan zetten. Ze kijken naar het functioneren van de school en letten erop dat de rechten van leerlingen nagestreefd worden.

Twee leden van de raad zitten ook in de MR (medezeggenschapsraad).

Zes keer per jaar is er een MR-vergadering waarin besluiten worden genomen over school.

Leden: Dela (4H1), Marta (4H2), Dilara (4MX), Karina (4MX), Myron (2M1), Chaima (3V), Diana (3V), Andriana (1A), Shaimah (1A), Melisa (1A), Kendra (4H2), Tasmia (4H1), Safae (5V), Comfort (6V)

Begeleiders: Mevrouw Boutaibi, Meneer van der Laan

 

Leerlingbemiddeling

Pesten, ruzies  gedrag dat leidt tot materiële of geestelijke schade…

Wat kun je daar in de school tegen doen?

Leerlingbemiddelaars proberen conflicten en andere problemen tussen leerlingen op te lossen zonder directe inbreng van een volwassene. In de praktijk blijkt dat leerlingen vaak makkelijker met een leeftijdsgenoot praten. De leerlingbemiddelaars krijgen een training waarin ze leren hoe ze conflicten op kunnen lossen. Belangrijk is dat zij zelf neutraal blijven. De bemiddelaars komen uit alle afdelingen en leerjaren van school. Door het samen leren oplossen van conflicten wordt een fundament gelegd voor een veilige school.

Naast het oplossen van conflicten kunnen de leerlingbemiddelaars ook ingezet worden als coach. Heeft een leerling moeite met aansluiting vinden bij klasgenoten? Vind een leerling het lastig om zich te focussen op schoolwerk en raakt hij/zij daardoor in de problemen? Dan kan er beroep worden gedaan op de leerlingbemiddelaars. Er wordt dan gezocht naar een goede match omdat het belangrijk is dat er een klik is. Met elkaar wordt het doel bepaald waaraan samen gewerkt gaat worden.

Begeleider: Meneer van der Laan

 

Klassenvertegenwoordigers

Een klassenvertegenwoordiger is door de klas aangewezen om de klas in school te vertegenwoordigen.

Zijn er onduidelijkheden over het rooster? Is er onduidelijkheid in de klas over een bepaalde toets? In plaats van met de hele klas naar de roostermaker of docent te gaan doet de klassenvertegenwoordiger dit. Daarnaast kan het zijn dat de mentor je vraagt naar het verloop van een bepaalde les. Je bent de extra ogen en oren van de mentor.  De afdelingsleider of coördinator spreekt soms met de klassenvertegenwoordigers om te horen hoe alles verloopt in de klassen. Ze hebben daardoor goed overzicht over hoe het gaat op de afdeling.  Ook worden de klassenvertegenwoordigers regelmatig aangesproken door leden van de leerlingenraad. Mocht er een probleem zijn in de klas of op de afdeling en het lukt niet om zelf een goede oplossing te vinden dan kan de klassenvertegenwoordiger dit doorgeven aan de leerlingenraad.

Begeleider: Meneer van der Laan