De leerlingenraad is een actieve groep leerlingen die zich bezighoudt met allerlei zaken op school.

Eens in de twee weken wordt er vergaderd en besproken wat er op school speelt, wat er beter kan, wat echt moet veranderen en waar de leerlingenraad zich voor in kan zetten. Ze kijken naar het functioneren van de school en letten erop dat de rechten van leerlingen nagestreefd worden.

Twee leden van de raad zitten ook in de MR (medezeggenschapsraad).

Zes keer per jaar is er een MR-vergadering waarin besluiten worden genomen over school.

Ben je leerling op het Edith Stein College en heb je een vraag of een idee? Mail dit naar leerlingenraad@edithsteincollege.nl.

Begeleider: Mevrouw Boutaibi