Elke school moet over een procedure beschikken als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Het Edith Stein College heeft plek voor 160 leerlingen. Het Edith Stein College hanteert alleen een voorrangsregel voor broertjes en zusjes.

Onze capaciteit is als volgt:

Basisschooladvies Aantal plaatsen aanmeldingen Herzien aantal plaatsen
VWO 26 14 16
HAVO t/m VWO 29 31 31
HAVO 52 34 34
VMBO TL t/m HAVO 25 46 50
VMBO TL 25 26 25
ISK 10 6 6
  • Bij herziene plaatsen zijn er 6 extra plaatsen = totaal aantal leerlingen (-ISK) 157

De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2019-2020, moet door ouders gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Lotingsprocedure

  1. Alle leerlingen met een broer of zus op onze school worden zonder loting op basis van hun basisschooladvies geplaatst.
  2. Als er voor een categorie, samen met de leerlingen uit stap 1, meer aanmeldingen zijn dan het streefaantal, dan zal de notaris op 21 maart 2019 in de betreffende categorie middels loting de aanmeldingen rangschikken. Tot en met het streefaantal zijn alle leerlingen geplaatst. De overige aanmeldingen vormen in volgorde de reservelijst voor de betreffende categorie.
  3. Als er voor een categorie minder aanmeldingen zijn dan het streefaantal, dan wordt deze aangevuld met de eerste leerlingen van de reservelijst van de naaste categorie.

Alle leerlingen die hierna niet zijn geplaatst doen op mee aan de centrale loting en matching voor een plaats op één van de andere scholen die op het voorkeurslijstje staan. Op 4 april ontvangen alle ouders een bericht over de plaatsing van hun kind.