open dagen

Terug naar de basisschool!

In deze periode gaan veel brugklassers een afspraak maken met hun vroegere basisschool  voor een Prezi-presentatie in groep 8. Zij bereiden die presentatie hier op school met elkaar voor, bv. na schooltijd op het leerplein. Voor die presentatie gebruiken zij ook foto’s en filmpjes en het kan dus zo zijn dat er af en toe leerlingen in de school fotograferen of filmen (vaak met de telefoon). De presentatie vindt plaats in november / december onder schooltijd en het komt dan ook voor dat je leerlingen mist in sommige lessen. Ingrid maakt daar PS van in Magister (prestatie voor school). Dit alles voor goede doelen: brugklassers leren organiseren en presenteren, leggen contacten met hun “oude” basisschool en trekken met hun enthousiaste presentaties leerlingen van groep 8 over de Edith Steinstreep!

De basisschool komt naar Edith!

Tussen 10 januari en 18 februari a.s. komt een tiental scholen naar het Edith Stein om hier met (een deel van) groep 8 een aantal brugklaslessen te volgen, de school te leren kennen en het gebouw te bewonderen. (“Meedraaidagen”). Natuurlijk krijgen zij op zo’n dag een (hopelijk goede) indruk van de school, van ons aanbod, de manier van werken, het niveau van de lessen, de sfeer, etc.

Welkom op de Open dagen!

woensdag 18 januari 2017 en zaterdag 18 februari 2017  zijn de open dagen

Op 8 maart 2017 is er nog een inschrijfmiddag.