Wat doen wij? 

De ouderraad werkt samen met school en praat mee over de koers en de identiteit van school. Twee leden van de ouderraad hebben zitting in de Medezeggenschapsraad (MR) en beslissen daardoor namens de ouderraad mee over belangrijke keuzes die de school maakt. In de MR zitten ook vertegenwoordigers van docenten en leerlingen.

De ouderraad komt ongeveer één keer per maand bij elkaar om kwesties te bespreken als:

-Hoe ziet het onderwijs er uit op het Edith Stein College?
-Hoe wordt de ouderbijdrage besteed?
-Welke problemen spelen er op school en hoe wordt daarmee omgegaan?
-Zijn er ouders die vragen hebben over school en niet goed weten waar die te stellen?
-Welke onderwerpen leven bij ouders en zouden zij met andere ouders willen delen?
-Hoe kan de ouderraad een bijdrage leveren aan het organiseren van activiteiten, zoals thema-avonden over uiteenlopende actuele
onderwerpen die onze kinderen betreffen?
-Hoe kan de ouderraad een grotere ouderbetrokkenheid stimuleren?

Wilt u ook iets betekenen, namens alle ouders, op het Edith Stein College? Vraag de mentor van uw zoon/dochter om informatie of stuur een mail naar ouderraad@edithsteincollege.nl.