Overgang 4M naar 4H schooljaar 2020-2021

Eisen:

·         Voor alle vakken staat de leerling eind SE een 6.8 gemiddeld.

·         Er is een positief advies van de mentor, decaan en afdelingsleider.

·         Na SE start er een (maatwerk)traject met de leerling.

·         De leerling haalt voor alle CE-vakken een 6.5 of hoger.

·         Aanvullende eisen voor leerling die wil doorstromen naar NTG-profiel:

1.       voor het vak wiskunde een 7 scoren op het CE.

2.      positief advies van de docent wiskunde.

·         Leerlingen van Heldring en Diamant die na het behalen van hun mavo-diploma de havo willen doen op het Edith Stein, moeten aan dezelfde bovenstaande eisen voldoen en ook zij worden betrokken bij het (maatwerk)traject.