Doelstelling

Persoonlijke vorming is een vak, waarin we de leerlingen willen stimuleren tot het ontwikkelen van hun eigenheid. Het vak past bij de identiteit van de school en bij onze uitgesproken visie om, trots op onze diversiteit, leerlingen voor te bereiden op het kiezen van hun eigen weg als zelfstandige, verantwoordelijke en vrije burgers van de Nederlandse samenleving. Met het vak Persoonlijke Vorming ( PV) sluit het Edith Stein College ook aan bij de groeiende maatschappelijke behoefte aan aandacht voor persoonsvorming in het onderwijs.

Inhoud van de lessen

In de les Persoonlijke Vorming verdiepen de leerlingen zich met elkaar in de vraag naar wie ze zijn en waar ze voor staan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: doelen stellen voor dit schooljaar, plaats bepalen ten opzichte van de traditie, bewust worden van de invloed van anderen op eigen identiteit, andermans perspectief innemen, kritisch leren denken en verbeelding leren geven aan de (nabije)toekomst.

Waarden

Het Edith Stein College kent vijf kernwaarden, samen met bijbehorende statements: vertrouwen, betrokkenheid, groei, integriteit en vrijheid. Deze waarden hebben we met elkaar op school vastgesteld. In de PVles in de brugklas staan de eerste drie waarden centraal, iedere rapportperiode staan de lesdoelen in het teken van die waarde.

Werkvormen en methode

Aan de lesdoelen wordt gewerkt door werkvormen die gericht zijn op:

* reflectie op eigen gedrag en eigen denken.

* niet – cognitieve ervaring (  poëzie, tekenen of schilderen, actief luisteren, stilte opzoeken, ontmoeten van onbekenden en bekenden, spelen, verbeelden)

* kennisoverdracht (over de betekenis van identiteit en de afzonderlijke waarden)

De lessen worden gegeven in halve klassen, zodat er genoeg individuele aandacht kan worden gegeven. De groep die geen PV heeft volgt drama. Na twee weken wordt er gewisseld. Werkvormen vinden afwisselend plaats in groepjes, tweetallen, klassikaal of zelfstandig.

PV en het leerdomein Persoonsvorming

Het vak Persoonlijke Vorming( PV) maakt deel uit van het leerdomein persoonsvorming. Dat betekent dat voortdurend gezocht wordt naar de verbinding tussen de lessen PV met de andere vakken die sterk gericht zijn op het versterken van de persoon van de leerling; de Mentor les, Drama, Lichamelijke Opvoeding en Beeldende Vorming. Vanaf klas twee wordt op verschillende manieren naar verbinding gezocht met het leerdomein in de brugklas.

Uniek in Nederland

Het Edith Stein college is de eerste vo school in Nederland met het vak Persoonlijke Vorming, en loopt daarmee voorop in maatschappelijke ontwikkelingen. Meer informatie hierover is te lezen via onderstaande link:
http://www.lucasleerkracht.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=1232&fromno=1

Kiezen voor persoonsvorming. Identiteitsontwikkeling van leerling en school; Anita Bruin-Raven, Hartger Wassink, Cok Bakker; uitgeverij Phronese.