De PMR wordt gevormd door 4 gekozen vertegenwoordigers vanuit het personeel. De PMR bestaat uit:

Dhr. J. van der Laan – leerlingbegeleider – voorzitter PMR en MR
Mw. S. Straathof  – docent geschiedenis en coördinator bovenbouw havo – notulist PMR en MR
Mw. I. Daalhof – docent Engels en dagroostermaker – lid PMR, MR en RMR
Mw. V. Mahmoud – docent wiskunde – lid PMR en MR

De PMR komt elke week bij elkaar.