De PMR wordt gevormd door 4 gekozen vertegenwoordigers vanuit het personeel. De PMR bestaat uit:

Dhr. A. Backx (voorzitter PMR en MR)
Mw. N. Kaur (secretaris PMR en MR)
Mw. J. Lonis (lid PMR, MR en RMR)
Mw. S. van de Luitgaarden (lid PMR en MR)