De PMR wordt gevormd door 4 gekozen vertegenwoordigers vanuit het personeel. Op dit moment zitten in de PMR:

Mw. V. Mahmoud – docent wiskunde en roostermaker – voorzitter PMR
Mw. S. Straathof  – docent geschiedenis en coördinator bovenbouw havo – notulist PMR en MR
Mw. I. Daalhof – docent Engels – lid PMR en RMR
Dhr. J. van der Laan – leerlingbegeleider – lid PMR

De PMR komt elke week bij elkaar. Daarnaast heeft de voorzitter elke week overleg met de rector dhr. K. van den IJssel.