PROFIELKEUZE TWEEDE FASE HAVO

Gemeenschappelijk deel (voor alle leerlingen):

Nederlands, Engels, Lichamelijke opvoeding, CKV (Culturele en kunstzinnige vorming), en

Maatschappijleer.

 

Profieldeel: (kies een profiel)

Tussen haakjes staat het aantal studielasturen

CM EM NG NT  / NG NT
Geschiedenis (320) Geschiedenis

(320)

Scheikunde

(320)

Scheikunde

(320)

Scheikunde (320)
Aardrijkskunde

(320)

Aardrijkskunde

of M&O

(320)

Biologie

(400)

Natuurkunde (400) Natuurkunde

(400)

 

Frans of Duits (400)

 

Wiskunde A of B (320 of 360) Wiskunde A of B

(320 of 360)

Wiskunde B (360) Wiskunde B (360)
Kunst (320) Economie

(400)

Aardrijkskunde of Natuurkunde

(320 of 400)

Biologie

(400)

 

Wiskunde D (360)

 

Keuzevak: (1 vak kiezen)

CM EM NG NT / NG NT
Arabisch of Turks

(320)

Arabisch of Turks of M&O

(320)

Arabisch of Turks of M&O

(320)

Arabisch of Turks of M&O

(320)

Arabisch of Turks of M&O

(320)

Wiskunde A (320) Frans of Duits

(400)

Frans of Duits

(400)

Frans of Duits

(400)

Frans of Duits

(400)

Biologie of Economie

(400)

Aardrijkskunde

(320)

  Wiskunde D (320) Economie (400)
  Kunst

(320)

Kunst

(320)

Kunst

(320)

Kunst

(320)

 

Opmerkingen:

 • Arabisch en Turks kunnen op twee niveaus gevolgd worden: voor beginners (elementair) en voor gevorderden (taal en literatuur).
 • Wis B bij EM kan alleen bij positief advies docent.
 • M&O verandert schooljaar 2018-19 in het vak bedrijfseconomie.
 • Leerlingen die na 5 havo willen doorstromen naar het vwo moeten er rekening mee houden dat het vakkenpakket op het vwo anders is. Houd daar bij de keuze van je havo-pakket al rekening mee. B.v.
  • Op het vwo is een tweede moderne vreemde taal verplicht in het gemeenschappelijk deel. Je kunt deze taal kiezen als tweede keuzevak maar volgt het vak buiten het rooster om. Bespreek dit met de decaan.
  • In het profiel NG op de havo hoef je natuurkunde niet te kiezen. Op het vwo is natuurkunde wel verplicht in NG.
  • Als er twee vakken in een hokje staan worden de lessen tegelijk gegeven. Dan kun je ze niet beide kiezen. Dit geldt echter niet voor aardrijkskunde en M&O in het EM profiel. Als ak wordt gekozen in het profiel gedeelte, kan M&O alsnog worden gekozen als keuzevak.
  • In het profiel CM op de havo hoef je wiskunde A niet te kiezen. Op het vwo is wiskunde (A) wel verplicht in CM.

 

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE VWO

Gemeenschappelijk deel: (voor alle leerlingen)

Nederlands, Engels, Frans of Duits, Lichamelijke opvoeding, CKV (Culturele en kunstzinnige vorming), Maatschappijleer.

 

Profieldeel: (kies een profiel)

Tussen haakjes staat het aantal studielasturen

CM EM NG NT / NG NT
Geschiedenis

(480)

Geschiedenis

(480)

Scheikunde

(440)

Scheikunde

(440)

Scheikunde

(440)

Wiskunde A (520) Wiskunde A of B (520 of 600) Wiskunde A

(520)

Wiskunde B

(600)

Wiskunde B

(600)

Aardrijkskunde (440) Aardrijkskunde of M&O (440) Natuurkunde

(480)

Natuurkunde

(480)

Natuurkunde

(480)

Kunst

(480)

Economie

(480)

Biologie

(480)

Biologie

(480)

Wiskunde D

(440)

 

Keuzevak: (1 vak kiezen tenzij dispensatie voor Frans/Duits)

CM EM NG NT / NG NT
Arabisch of Turks

(480)

Arabisch of Turks of M&O

(480 of 440)

Arabisch of Turks

of M&O

(480 of 440)

Arabisch of Turks

of M&O

(480 of 440)

Arabisch of Turks of M&O

(480 of 440)

Economie

(480)

Aardrijkskunde

(440)

Aardrijkskunde

(440)

Aardrijkskunde

(440)

Aardrijkskunde

(440)

  Kunst

(480)

Kunst

(480)

Kunst

(480)

Kunst

(480)

      Wiskunde D

(440)

 

 

Opmerkingen:

 • Als er twee vakken in een hokje staan, worden de lessen tegelijk gegeven. Dan kun je ze niet beide kiezen. Dit geldt echter niet voor aardrijkskunde en M&O in het EM profiel. Als ak wordt gekozen in het profiel gedeelte, kan M&O alsnog worden gekozen als keuzevak.
 • M&O verandert schooljaar 2018-19 in het vak bedrijfseconomie.
 • Wis B bij EM kan alleen bij positief advies docent.
 • Leerlingen van 23VT hebben geen Frans of Duits gehad op deze school. Als ze dit ook niet op een andere manier geleerd hebben, krijgen ze vrijstelling en moeten ze in plaats van Frans of Duits een tweede keuzevak kiezen. In het profiel CM is het mogelijk dat er voor sommige leerlingen geen twee passende keuzevakken zijn. Dan wordt per persoon een oplossing gezocht.