Het Examenreglement beschrijft de onderdelen van het examen en de bijbehorende regels en afspraken. Dit reglement is geldig in het schooljaar 2019-2020 voor de bovenbouw van havo en vwo. Daarnaast beschrijft dit reglement de cijferbepaling van de verschillende vakken, de slaag/zak- regeling van het examen en de overgangsregeling naar een volgend leerjaar in de bovenbouw van havo en vwo.

De PTA’s vind je in de volgende tabbladen.

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO 2019-2020