adres, bankgegevens, schoolleiding, coördinator leerlingzaken en decanen

Algemene informatie: info@edithsteincollege.nl

Adres:

Louis Couperusplein 33
2514 HP Den Haag
070 7002600

Bank:

NL92 ABNA 0571 0964 92

KvK:

Kvk-nummer: 41158916 Vestigingsnummer: 000020658958

Administratienummer:

20281

Schoolleiding:

Dhr. GJ Kloos (g.kloos@esloo.nl) (rector)

Dhr. A.Th. van Eijk (t.vaneijk@esloo.nl) (afdelingsleider, conrector)

Dhr. J. Does (j.does@esloo.nl) (afdelingsleider)

Dhr. E van Dijken (e.vandijken@esloo.nl) (afdelingsleider)

Dhr. S. Strik (s.strik@esloo.nl) (afdelingsleider ad interim)

Mw. M. Verheij (m.verheij@esloo.nl) (conrector onderwijskwaliteit a.i)

ISK:

Afdelingsleider: Dhr. A.Th. van Eijk (t.vaneijk@esloo.nl)

Assistent afdelingsleider ISK: Mw. E. Vervoorn (e.vervoorn@esloo.nl)

Decaan: Dhr. N. Mulders (n.mulders@esloo.nl)

Onderbouw

Afdelingsleider ad interim: Dhr. S. Strik (s.strik@esloo.nl)

Assistent afdelingsleider ad interim: Mw. L. Blok (l.blok@esloo.nl)

Alle 3de klassen en 4 Mavo:

Afdelingsleider: Dhr. E. van Dijken (e.vandijken@esloo.nl)

Assistent afdelingsleider : Dhr. O. Hulsbos (o.hulsbos@esloo.nl)

Decaan: Mw. S. Nandoe (s.nandoe@esloo.nl)

Bovenbouw havo-vwo:

Afdelingsleider: Dhr. J. Does (j.does@esloo.nl)

Assistent afdelingsleider : Mw. I. Daalhof (i.daalhof@esloo.nl)

Decaan: Mw. D. Meesman (d.meesman@esloo.nl)

Coördinator leerlingzaken:

Dhr. J. van der Laan (j.vanderlaan@esloo.nl)

Zij zijn tijdens schooltijd te bereiken via het telefoonnummer: 070-7002600.