adres, bank, schoolleiding, coördinatoren en decanen

Algemene informatie: info@edithsteincollege.nl

Adres:

Louis Couperusplein 33
2514 HP Den Haag
070 7002600 / 070 3605568

Bank:

NL92 ABNA 0571 0964 92

KvK:

Kvk-nummer: 41158916 Vestigingsnummer: 000020658958

administratienummer:

20281

Schoolleiding:

Dhr. GJ Kloos (g.kloos@esloo.nl) (rector)

Dhr. A.Th. van Eijk (t.vaneijk@esloo.nl) (afdelingsleider, conrector)

Dhr. J. Does (j.does@esloo.nl) (afdelingsleider)

Mw. M. Verheij (m.verheij@esloo.nl) (afdelingsleider)

Dhr. E van Dijken (e.vandijken@esloo.nl) (afdelingsleider)

ISK:

Afdelingsleider: Dhr. A.Th. van Eijk (t.vaneijk@esloo.nl)

Coördinator ISK: Mw. E. Vervoorn (e.vervoorn@esloo.nl)

Onderbouw

Afdelingsleider: Mw. M. Verheij (m.verheij@esloo.nl)

Coördinator 1ste klas: Dhr. H. van Steijn (h.vansteijn@esloo.nl)

Coördinator 2de klas: Dhr. S. Strik (s.strik@esloo.nl)

Alle 3de klassen en 4 Mavo:

Afdelingsleider: Dhr. E. van Dijken (e.vandijken@esloo.nl)

Coördinator: Dhr. O. Hulsbos (o.hulsbos@esloo.nl)

Decaan: Mw. S. Nandoe (s.nandoe@esloo.nl)

Bovenbouw havo-vwo:

Afdelingsleider: Dhr. J. Does (j.does@esloo.nl)

Coördinator: Mw. I. Daalhof (i.daalhof@esloo.nl)

Decaan: Mw. D. Meesman (d.meesman@esloo.nl)

 

Zij zijn tijdens schooltijd te bereiken onder het schoolnummer: 070-7002600