adres, bank, schoolleiding, coördinatoren en decanen

Algemene informatie: info@edithsteincollege.nl

Adres:

Louis Couperusplein 33
2514 HP Den Haag
070 7002600 / 070 3605568

Bank:

NL89 ABNA 0571 0196 25

KvK:

Kvknummer: 41158916 Vestigingsnummer: 000020658958

administratienummer:

20281

Schoolleiding:

Dhr. GJ Kloos (g.kloos@esloo.nl) (rector)
Dhr. A.Th. van Eijk (t.vaneijk@esloo.nl) (conrector)
Mw. B. Stoffele (b.stoffele@esloo.nl) (afdelingsleider)
Mw. M. Verheij (m.verheij@esloo.n) (afdelingsleider)

Brugklas en ISK:

Afdelingsleider: Dhr. A.Th. van Eijk (t.vaneijk@esloo.nl)
Coördinator brugklas: Dhr. H. van Steijn (h.vansteijn@esloo.nl)
Coördinator ISK: Mw. E. Vervoorn (e.vervoorn@esloo.nl)

Mavo:

Afdelingsleider: Mw. M. Verheij (m.verheij@esloo.nl)
Coördinator 2 mavo: Mw. A. Kuyper (a.kuyper@esloo.nl)
Vervanging coördinatie 2 mavo:
Dhr. J. van der Laan (j.vanderlaan@esloo.nl) (leerlingzaken)
Dhr. S. Strik (s.strik@esloo.nl) (organisatiezaken)
Coördinator 3,4 mavo: Dhr. O. Hulsbos (o.hulsbos@esloo.nl)

Decaan: Mw. S. Nandoe (s.nandoe@esloo.nl)

Havo-Vwo:

Afdelingsleider: Mw. B. Stoffele (b.stoffele@esloo.nl)
Coördinator 2,3 havo: Dhr. R. Aways (r.aways@esloo.nl)
Coördinator 4,5 havo: Mw. S. Straathof (s.straathof@esloo.nl)
Coördinator 2, 3 vwo en 23 VT: Mw. J. Dam (j.dam@esloo.nl)
Coördinator 4,5,6 vwo: Mw. J. Westendorp (j.westendorp@esloo.nl)

Decaan: Mw. D. Meesman (d.meesman@esloo.nl)

Zij zijn tijdens schooltijd te bereiken onder het schoolnummer: 070-3605568