Op het Edith Stein College zijn leerlingen welkom in de brugklas die:

 • Een basisschooladvies vwo, havo of mavo (VMBO-TL) hebben.

Maar indien

 • Leerlingen nog een jaar uitstel van de keuze tussen mavo en kaderberoeps nodig hebben en heel erg gemotiveerd zijn, dan kunnen zij in overleg met de basisschool in aanmerking komen voor plaatsing in de mavo-kansklas.
 • Leerlingen een m-h-v-advies hebben en ook extra ondersteuning bij de Nederlandse taal nodig hebben kunnen zij een plek krijgen in de Brugklas AndersTaligen (BAT).

De vaardigheden die  het Edith Stein het liefst aantreft bij leerlingen:

 • Zelfstandig kunnen werken, maar ook goed samen kunnen werken
 • Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leerproces en dat van de groep
 • Kunnen plannen
 • Graag willen leren
 • Belangstelling voor theoretisch onderwijs hebben

Voorrang bij de inschrijving krijgen:

 • Broers en zussen van huidige leerlingen
 • Ex-kopklasleerlingen
 • Ex-ISK leerlingen