Zoekresultaten

 • Vakanties 2016-2017

  • Dinsdag 20 september prinsjesdag les tot 10.30 uur
  • Dinsdag13 september les tot 13.45 ivm studiemiddag
  • Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober herfstvakantie
  • Dinsdag 13 december les tot 13.45 ivm rapportvergaderingen
  • Vrijdag 16 december ochtend vrij
  • Vrijdag 23 december speciaal rooster ivm Kerst
  • Maandag 25 december t/m vrijdag 6 januari kerstvakantie
  • Woensdag 18 januari ivm open dag \\\’s middags geen les
  • Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart voorjaarsvakantie
  • Vrijdag 7 april ochtend vrij
  • Vrijdag 14 april goede vrijdag
  • Maandag 17 april 2e paasdag
  • Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei meivakantie
  • Donderdag 25 en vrijdag 26 mei hemelvaart
  • Maandag 5 juni 2e pinksterdag
  • Donderdag 29 juni t/m vrijdag 7 juli organisatiedagen
  • Maandag 10 juli t/m maandag 21 aug 2017 zomervakantie

 • Wat is de leerlingenraad?

  De leerlingenraad is een actieve groep leerlingen die zich bezighoudt met allerlei zaken op school.

  Eens in de twee weken wordt er vergaderd en besproken wat er op school speelt, wat er beter kan, wat echt moet veranderen en waar de leerlingenraad zich voor in kan zetten. Ze kijken naar het functioneren van de school en letten erop dat de rechten van leerlingen nagestreefd worden.

  Twee leden van de raad zitten ook in de MR (medezeggenschapsraad).

  Zes keer per jaar is er een MR-vergadering waarin besluiten worden genomen over school.

  Leden: Dela (4H1), Marta (4H2), Dilara (4MX), Karina (4MX), Myron (2M1), Chaima (3V), Diana (3V), Andriana (1A), Shaimah (1A), Melisa (1A), Kendra (4H2), Tasmia (4H1), Safae (5V), Comfort (6V)

   

  Begeleiders: Mevrouw Boutaibi, Meneer van der Laan